voor gemeenten
.

Als je praat herhaal je wat je al weet .. als je luistert leer je meestal iets nieuws!  (Dalai Lama)

"Luisteren, observeren, doorvragen en samen naar een concreet resultaat toewerken", dat is wat Jos van Dillen Interim Management kenmerkt. Wat de aanleiding ook is - programmasturing, projectleiding, tijdelijk managen, het begeleiden van zelforganiserende teams, implementeren van veranderende wet- en regelgeving -  het vraagt van ons dat we elkaar begrijpen en verstaan. 

Met door-luisteren en ont-wikkelen werken we samen aan het behalen van het gewenste resultaat.

Iedere opdracht is maatwerk! 

Elke opdracht die ik uitvoer als afdelingshoofd, programmamanager of begeleider is uniek en specifiek. Het begint met luisteren, met elkaar praten en enthousiast worden over de oplossingsmogelijkheden en de aanpak. Als we wederzijds energie voelen en een doelstelling met een concreet resultaat kunnen afspreken, dan ben ik met veel plezier uw opdrachtnemer en samenwerkingspartner. 

Kennismaken? Misschien kunnen wij iets voor elkaar betekenen. Zo niet, dan hebben we vast en zeker toch iets van elkaar geleerd. 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen